Stichting en bestuur

Op 30 augustus 1990 is formeel de “Stichting tot behoud van de botter EB 25” opgericht in Monnickendam.

Lid 1 en 2 van Artikel 2 van de statuten gaan over het doel van de stichting. De tekst luidt:

  1. De stichting heeft ten doel het behoud van de botter EB 25, zomede de deelname aan festiviteiten, georganiseerd door de Vereniging Botterbehoud en andere organisaties, die het in stand houden van historische schepen voorstaan.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: de restauratie en het onderhoud van die botter in originele toestand;
  • exploitatie van die botter ter bestrijding van de onkosten,
  • in het bijzonder door middel van toertochten en eventuele vrachtvaarten;
  • al hetgeen met het voorstaande in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Het bestuur van de Stichting voor het behoud van de EB 25 heeft momenteel 5 leden;
in volgorde van anciënniteit:

Sybrën de Jeu, secretaris / penningmeester
e-mail: info@eb25.nl

BotterBert
Bert Lentink, bestuurslid boekingen
Mobiel 0624 255 888

Jac Rongen, voorzitter
Mobiel 0653 980 719


Theo Voogd, bestuurslid
Mobiel 0610 268 004

Screen shot 2015-01-10 at 4.19.35 PM

Jos van Oosten, bestuurslid
Mobiel 0653 212 792

De stichting kan nooit zonder de inzet van vrijwilligers. Vanwege hun nimmer aflatende inzet hierbij de eervolle vermelding van onze super vrijwilligers:

Dick Wouters, super vrijwilliger
Mobiel 0624 859 030

Ruud Zuiderhoek, voormalig bestuurslid, super vrijwilliger
Mobiel 0644 238 549