Stichting en bestuur

Op 30 augustus 1990 is formeel de “Stichting tot behoud van de botter EB 25” opgericht in Monnickendam.

Lid 1 en 2 van Artikel 2 van de statuten gaan over het doel van de stichting. De tekst luidt:

  1. De stichting heeft ten doel het behoud van de botter EB 25, zomede de deelname aan festiviteiten, georganiseerd door de Vereniging Botterbehoud en andere organisaties, die het in stand houden van historische schepen voorstaan.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: de restauratie en het onderhoud van die botter in originele toestand;
  • exploitatie van die botter ter bestrijding van de onkosten,
  • in het bijzonder door middel van toertochten en eventuele vrachtvaarten;
  • al hetgeen met het voorstaande in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Het bestuur van de Stichting voor het behoud van de EB 25 heeft momenteel 5 leden;
in volgorde van anciënniteit:

Sybrën de Jeu, secretaris / penningmeester
Mobiel 06 53 325 758
e-mail: info@eb25.nl

BotterBert
Bert Lentink, voorzitter ad interim / bestuurslid boekingen
Mobiel 06 24 255 888


Theo Voogd, bestuurslid
Mobiel 06 10 268 004

De stichting kan nooit zonder de inzet van vrijwilligers. Vanwege hun nimmer aflatende inzet hierbij de eervolle vermelding van onze (super-)vrijwilligers:

Dick Wouters, super vrijwilliger
Mobiel 06 24 859 030

Ruud Zuiderhoek, voormalig bestuurslid, super vrijwilliger
Mobiel 06 44 238 549

Jac Rongen, voormalig bestuurslid.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.