Restauratie

Een botter zit in een doorlopend onderhouds- en/of restauratietraject.

Dat geldt zeker ook voor onze oude dame, een voormalige visserijbotter uit het jaar 1895.

Het voorjaar van 2013 zal op de Botterwerf  “de Hellege” in Elburg de botter op de helling gaan en zullen we een ingrijpend restauratieplan uitwerken, waarin de volgorde van de reparaties worden vastgelegd.
Wij zijn naarstig op zoek naar financiële ruimte voor onze plannen, zodat we dit najaar kunnen beginnen met de hoognodige restauratie.
Over de voortgang kunt u op deze website lezen.

Voor 2013 hebben we een aantal actiepunten benoemd. Hieronder treft u deze punten, inclusief het ‘financiële plaatje’. Het zijn geen wereldbedragen. Onze stichting doet graag een beroep op u voor een helpende hand, zowel in de vorm van arbeid als geld!
Als u op deze uitnodiging in gaat zullen we u of uw bedrijf vermelden op onze pagina Vrienden van de EB25. Tevens krijgt u een eervolle vermelding in onze beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden op deze site en op de botter zelf. Daarnaast zullen wij u als sponsor gepast verwennen aan boord.

Bolder:
Onze bolder aan stuurboordzijde is dringend aan vervanging toe. Om een nieuwe bolder te vervaardigen hebben we een mooi stuk eiken nodig. Wie sponsort ons met € 1.450,–; zodat we deze actie op kunnen pakken bij ons komende voorjaarsonderhoud?

Mast omzetten:
Onze mast staat iets te ver voorover en helt wat naar stuurboord. Om dit te corrigeren moeten we de mast met een kwartslag draaien. Een klus van twee a drie dagen werk, waarbij het eruit en er weer in hijsen van de mast de grootste onkostenpost vormt! Wie sponsort deze actie en vaart met ons mee in de eerstvolgende zeilwedstrijd? Als de mast weer goed staat zijn wij onverslaanbaar, en dat voor € 500,–!

Zwaarden:
Onze zwaarden hebben hun beste tijd gehad. Van de Huizerbotterstichting hebben we inmiddels één goed bakboord zwaard toegezegd gekregen/geruild. In de komende tijd zullen we deze verder op maat te maken, en het andere opknappen. De geschatte materiaalkosten zijn beperkt en schatten we op € 100,–.
Wie sponsort deze activiteit?

Kleine bolder SB:
Onze bolder op het voordek aan stuurboord is nodig aan vervanging toe. We hebben inmiddels een ruwe vorm van de nieuwe bolder, maar we missen nog bevestigingsmiddelen, een goede lijm, lange boren, proppen etc. Als deze klus geklaard is, ligt de botter weer veilig afgemeerd, voor € 50, –.
Wie kunnen wij hiervoor noteren?

Het vlak: (Dit is de platte bodem van onze botter).
Het vlak is nu nog het oudste deel van onze botter, samen met de kielbalk. Aan stuurboord is al een deel vervangen. De bakboordszijde zit voor een groot deel in het blik, omdat daar de naden te wijd zijn geworden en er veel slechte plekken in zitten. Dit ‘in het blik zetten’ werd wel benoemd als: “zij heeft het doodskleed aangetrokken”. Een laatste poging om de botter nog enige tijd in de vaart te kunnen houden.
Toen de EB25 uit de visserij gehaald werd en verkocht aan een particulier, is zij in die tijd omgebouwd tot een botter met kajuit. De deken is toen verlaagd, om toch nog enige stahoogte/bukhoogte te verkrijgen. De leggers, die de ruimen vormden waarin voorheen de vis werd bewaard, werden ook verlaagd. De bun is verwijderd en de botter is sindsdien een z.g. ‘droge botter’ met ballast in de vorm van ijzeren ‘broodjes’.
Bij het vervangen van de slechte vlakdelen willen we ook nieuwe ruimleggers weer op de goede hoogte en sterkte maken, zodat de botter ook weer wat stijver wordt.
Deze grote operatie wordt voorlopig begroot op € 19.500,–.
We proberen hiervoor, voor een gedeelte een z.g. “Varend Monumnenten Lening” te krijgen
Een deelbijdrage voor deze reuzeklus, of sponsoring van dejaarlijkse rente is natuurlijk ook mogelijk!

Wilt u uw (financiële) bijdrage leveren, stuur een mail naar info@eb25.nl.
We nemen dan snel contact met u op.
Bedankt namens iedereen die de EB25 een warm hart toedraagt!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.